Achainí | Petition #Gaeilge4All

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Joe McHugh, TD, to continue his support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

**Mo Shíniú**

**your signature**

12,239 signatures = 82% of goal
0
15,000

Roinn seo le do chairde | Share this with your friends

   

Sínithe is déanaí | Latest Signatures
12,239 Sophie Staples
12,238 Liam Ó Fionnáin
12,237 Noah Higgs With the new Languages Act amendment, it's more relevant and easier to justify putting the effort into this now! We all intuitively know the clichéd Irish person who wishes they'd learned in school, but just didn't. Let's redesign it so they can have one fewer regret in life.
12,236 A Tambde tambde I did not write the message below this is identity theft lol
12,235 s healy Wow! This is really indicative of 20th century French nihilistic philosophy (dangerous btw) and needs to be stopped at the source #Fauci
12,234 a tambde we need to stop this left wing fear mongering and politically educate people as to what right wing means
12,233 Aaron Whelan We don't appreciate Irish because we give too much public space to right-wing canards(or any). It's time to put an end to this. Teach it good, teach it right and raise a bilingual country. Two official languages means TWO official languages.
12,232 Anne-Marie Swinburne
12,231 Miriam Sweeney
12,230 Anne-Pauline van der A
12,229 Chloe Ní Bhraoin Gaeilge Abú
12,228 David O'reilly
12,227 Declan ó Maolruanaidh
12,226 Marcus O'Ceallaigh
12,225 Ciaran Riordan
12,224 Neasa Ní Dhaimhín
12,223 Diarmaid O'hEocha
12,222 Éamonn Ó Floinn Tá níos mó airde ar riachtanais an chainteora dhúchais. Níl an córas mar atá oiriúnach dóibh chun a gcuid scilleanna ina dteanga dhúchais a fhorbairt. Caithfear go mbeidh ábhar Gaeilge ar comhchéim leis an mBéarla, seachas dírithe ar an bhfoghlaimeoir amháin.
12,221 Shane McNamara
12,220 Alan Ryan
12,219 Amy Coe Beatha teanga í a labhairt.
12,218 Lee Hamill
12,217 Emer Keane
12,216 Nuala Connolly
12,215 Fionnuala Nic Thom
12,214 Jacqueline Jefferies
12,213 James Knox
12,212 Clár NíGhallchobhair
12,211 Peadar Mag loingsigh
12,210 Colmán Ó Raghallaigh Tá sé in am deireadh a chur leis an gcur i gcéill.
12,209 Máirtín Ó Maolmhuaidh Beir bua
12,208 Darren Coyne
12,207 Cait Ní Ghráinne an ghaeilge abú!
12,206 Conchur Carlin We need a policy that will deliver results to improve the use of our national language
12,205 Seamus o' Suilleabhain
12,204 Daithí (David) Ó’Mordha (Moore)
12,203 Aodán Mac Séafraidh Tá an t-am leis an chóras a dheisiú
12,202 Joan But he
12,201 JOhn Kelleher
12,200 Donnchadh O’ Duinn
12,199 Marian Cunningham
12,198 Christopher McCarron
12,197 Fergal Twomey
12,196 Pól Ó'Gallchoir
12,195 Shane Mc Namara
12,194 Elissa Molloy
12,193 Deirbhile Nic Shuibhne «'S í an Ghaedhilge athghabháil na h-Éireann agus is í Athghabháil na h-Éireann slanú na Gaedhilge. 'S í teanga na muintire a shlánós an mhuintir.»
12,192 Aindriú Ó Coile
12,191 Éilín de Grás
12,190 Caitlin Power
12,189 Dan Diver
12,188 Doireann Finn
12,187 Gaston Martinez Táim ón Argaintín agus is breá liom an Ghaeilge. Ba mhaith liom beith in Éireann agus cloisteáil bhur dteanga timpeall orm
12,186 Ella Walsh I am a current 5th year student studying irish. At the moment I am an ardleibhéil student but I am finding it hard as the course is very dense and confusing and doesn’t allow room for mistakes or growth the language is meant to be fun to learn not a punishment.
12,185 Barry O'Brien
12,184 Maeve Gleeson
12,183 Brian Kilgannon
12,182 Katie Murphy
12,181 Lyndsey Gregg
12,180 Gianna Karer
12,179 Megan Ryan
12,178 Ailis Ní Mhoggáin We can’t let our native language die. The youth of today are willing to fight to ensure it is kept
12,177 Bronagh O’Neill
12,176 Dory Rostás
12,175 Niamh Burke
12,174 Jack MacDonald
12,173 Sophie McNulty We're not from England so why would we speak English.
12,172 Ciara Ní Shúilleabháin Is cuid dár gcultúr agus dár n-oidhreact í an Ghaelainn. I mo thuairim, tá sé tábhachtach Gaelainn a choiméad mar theanga beo, mar is teanga oifigiúil í don Aontas Eorpach! Tugann an t-ábhar deis do dhaoine óga an cultúr a bhlaiseadh. É sin ráite, caithfimid an Ghaelainn a spreagadh i measc na ndaoine óga.
12,171 Aoife Howe
12,170 Angela Uí Fhallúin
12,169 Yvonne Fleming The Irish language is at threat of becoming a dying language as it is not getting the recognition it deserves. There are a host of benefits to children learning another language from a very young age
12,168 Ceara Cleary
12,167 Frank McHugh
12,166 Conchur OMurchu Cork
12,165 Shóna Ní Bhriain
12,164 Caoimhín Ó’Buachalla
12,163 Rhisiart Hincks
12,162 Mícheál Ó Dochartaigh BA cheart go mbeadh dhá ábhar don AT - Gaeilge mar theanga labhartha do gach duine agus Litríocht na Gaeilge dóibh siúd a bheidh ag brath air ina gcuid oibre amach anseo - múinteoirí agus a leithéid.
12,161 Chelsea McClatchie Dublin
12,160 Karen Ní Bhreathnach
12,159 Máire Ní Chonaola
12,158 Shauna O Toole
12,157 Eileen De Sousa
12,156 rebecca carragher We need enticements in our everyday life to start speaking
12,155 Pádraig Ó'Cróinín Cork
12,154 Síofradh Geaney is teanga álainn é ach níl am dtuairim sin ag gach duine. Caithfimis an fhadhb seo a réiteach and an dteanga a chur chun cinn i slí difriúil.
12,153 Philip Gillic
12,152 Jake Ó Somacháin
12,151 Kate Ní Dhúlaoich Freastlaím are gaelcholáiste agus tá pháirt lárnach ag an ngaeilge I mo shaol.
12,150 katie dunne
12,149 Riona Fegan
12,148 Sinéad Ní Phronntaigh People fought and died just so we could have the privelage of being able to speak our national tongue freely. We are so lucky to have such a beautiful language,we should speak it with pride.
12,147 Eoin McCarthy Deering Tír gan teanga, tír gan anam (A country without a language, a country without a soul)
12,146 Kayleigh Ní Dhúlaing Is fear gaeigle bríste ná bearla clíste
12,145 danielle nic aoidh
12,144 Alice Gogarty The way Irish is taught in schools at the moment kills students' love for our language. I know many people who enjoy visiting the Gaeltacht immensely but still hate the subject with a passion. It's really sad to see that and something needs to change.
12,143 Ben Ó Choinneáin Is freagracht an rialtas é chun ár dteanga a dhéanamh inrochtana agus a chur fáil go duine at bith
12,142 Doire Ó Domhnaill The system of teaching Irish needs to be fixed. I could speak better French than Irish when I left school.
12,141 Aislinn Ní Neachtáin Níc Glasáin
12,140 Stiofan Dr Paor Dublin