Achainí | Petition #Gaeilge4All

Féach Feachtas 2023 Comhairliúchán ar Oideachas Lán-Ghaeilge anseo.

See 2023 Campaign Consultation on Irish-Medium Education here.

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Norma Foley, TD, to continue his support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Norma Foley, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

**Mo Shíniú**

**your signature**

12,265 signatures = 82% of goal
0
15,000

Roinn seo le do chairde | Share this with your friends

   

Sínithe is déanaí | Latest Signatures
12,265 Hannah McDonnell I love the language, but for a very long time I hated it because I couldnt speak it, this is very common amoung my peers... they and myself included I learned more irish in 3wks at Gaeltalt at age 16 than all yrs previousI I went from a F/D student to a A/B student. Its shocking! Gaeltalkt is not cheap eithor. I love the language, lets claim it as our own and actually SPEAK it! lets make it fun
12,264 charmane caldwell
12,263 Mícheál Ó Nualláin
12,262 Kaitlin Byrne
12,261 Alex Balfe LU Oideachais & Uachtarán Ionaid, Aontas na Mac Léinn, Má Nuad
12,260 Conchúr O Riagáin
12,259 Richard Walsh If it can be done in wales, why not here. I support the overhaul of the Irish language education method and look forward to more Irish speakers being created who can participate in Irish speaking society
12,258 sean gibbs
12,257 Seán Mac Gabhann
12,256 Aine Ui Mhacasa
12,255 Aeilin Ni Mhorain
12,254 Sabrina Horgan I support Irish as a core leaving cert subject
12,253 Louise Foxe
12,252 Bernie Firtéar
12,251 Neil O'Maoilmhichil Seas suas an Aire Oideachais.
12,250 Noelle Ní Riagáin The Languages Act needs to include All Secondary schools so we Irish speakers are protected. Also the Patronage voting system is out dated and biased at best it must be changed to resolve the issue where Gaelscoils are being disadvantaged when casting votes.
12,249 Mary Blake
12,248 Claire Coughlan
12,247 Rowena Duffy
12,246 Lean Firtear
12,245 Sean Fean i had to struggle my whole life to gain a education through irish. it is a source of national shame that this has continued for my children. fix this. our language is a gift. but it will wither and die unless its nurtured
12,244 SERENA O KEEFFE
12,243 Tomas Carter Déan níos mó
12,242 Mary Curtin
12,241 Niamh Ní Thuathail Is múinteoir Gaeilge mé, ach chomh maith le sin is Gaeilgeoir é. Táim ag labhairt an Ghaeilge ón bhunscoil agus leabhraím í gach lá le mo Theaghlach. Is cúis náire í go bhfuil daoine ag smaoineamh faoi í a bhaint ónár gcónaí Oideachais. s cuid dár n-oidhreacht í an Ghaeilge. Tá an Ghaeilge mar chuid dár bhféiniúlacht féin. Ba cheart go mbeimis bródúil aisti.
12,240 Moya Duffy
12,239 Tom O'Leary
12,238 Muireann Ní Loingsigh The education system causes students to hate their native language instead of celebrating how beautiful it is!! It also is just a completely unobtainable standard for students to achieve with the resources we are given. We are expected to have a near-fluent command of the language, yet most people can only ask to go to the toilet.
12,237 Abby Condon
12,236 Sophie Staples
12,235 Liam Ó Fionnáin
12,234 Noah Higgs With the new Languages Act amendment, it's more relevant and easier to justify putting the effort into this now! We all intuitively know the clichéd Irish person who wishes they'd learned in school, but just didn't. Let's redesign it so they can have one fewer regret in life.
12,233 Aaron Whelan We don't appreciate Irish because we give too much public space to right-wing canards(or any). It's time to put an end to this. Teach it good, teach it right and raise a bilingual country. Two official languages means TWO official languages.
12,232 Anne-Marie Swinburne
12,231 Miriam Sweeney
12,230 Anne-Pauline van der A
12,229 Chloe Ní Bhraoin Gaeilge Abú
12,228 David O'reilly
12,227 Declan ó Maolruanaidh
12,226 Marcus O'Ceallaigh
12,225 Ciaran Riordan
12,224 Neasa Ní Dhaimhín
12,223 Diarmaid O'hEocha
12,222 Éamonn Ó Floinn Tá níos mó airde ar riachtanais an chainteora dhúchais. Níl an córas mar atá oiriúnach dóibh chun a gcuid scilleanna ina dteanga dhúchais a fhorbairt. Caithfear go mbeidh ábhar Gaeilge ar comhchéim leis an mBéarla, seachas dírithe ar an bhfoghlaimeoir amháin.
12,221 Shane McNamara
12,220 Alan Ryan
12,219 Amy Coe Beatha teanga í a labhairt.
12,218 Lee Hamill
12,217 Emer Keane
12,216 Nuala Connolly
12,215 Fionnuala Nic Thom
12,214 Jacqueline Jefferies
12,213 James Knox
12,212 Clár NíGhallchobhair
12,211 Peadar Mag loingsigh
12,210 Colmán Ó Raghallaigh Tá sé in am deireadh a chur leis an gcur i gcéill.
12,209 Máirtín Ó Maolmhuaidh Beir bua
12,208 Darren Coyne
12,207 Cait Ní Ghráinne an ghaeilge abú!
12,206 Conchur Carlin We need a policy that will deliver results to improve the use of our national language
12,205 Seamus o' Suilleabhain
12,204 Daithí (David) Ó’Mordha (Moore)
12,203 Aodán Mac Séafraidh Tá an t-am leis an chóras a dheisiú
12,202 Joan But he
12,201 JOhn Kelleher
12,200 Donnchadh O’ Duinn
12,199 Marian Cunningham
12,198 Christopher McCarron
12,197 Fergal Twomey
12,196 Pól Ó'Gallchoir
12,195 Shane Mc Namara
12,194 Elissa Molloy
12,193 Deirbhile Nic Shuibhne «'S í an Ghaedhilge athghabháil na h-Éireann agus is í Athghabháil na h-Éireann slanú na Gaedhilge. 'S í teanga na muintire a shlánós an mhuintir.»
12,192 Aindriú Ó Coile
12,191 Éilín de Grás
12,190 Caitlin Power
12,189 Dan Diver
12,188 Doireann Finn
12,187 Gaston Martinez Táim ón Argaintín agus is breá liom an Ghaeilge. Ba mhaith liom beith in Éireann agus cloisteáil bhur dteanga timpeall orm
12,186 Ella Walsh I am a current 5th year student studying irish. At the moment I am an ardleibhéil student but I am finding it hard as the course is very dense and confusing and doesn’t allow room for mistakes or growth the language is meant to be fun to learn not a punishment.
12,185 Barry O'Brien
12,184 Maeve Gleeson
12,183 Brian Kilgannon
12,182 Katie Murphy
12,181 Lyndsey Gregg
12,180 Gianna Karer
12,179 Megan Ryan
12,178 Ailis Ní Mhoggáin We can’t let our native language die. The youth of today are willing to fight to ensure it is kept
12,177 Bronagh O’Neill
12,176 Dory Rostás
12,175 Niamh Burke
12,174 Jack MacDonald
12,173 Sophie McNulty We're not from England so why would we speak English.
12,172 Ciara Ní Shúilleabháin Is cuid dár gcultúr agus dár n-oidhreact í an Ghaelainn. I mo thuairim, tá sé tábhachtach Gaelainn a choiméad mar theanga beo, mar is teanga oifigiúil í don Aontas Eorpach! Tugann an t-ábhar deis do dhaoine óga an cultúr a bhlaiseadh. É sin ráite, caithfimid an Ghaelainn a spreagadh i measc na ndaoine óga.
12,171 Aoife Howe
12,170 Angela Uí Fhallúin
12,169 Yvonne Fleming The Irish language is at threat of becoming a dying language as it is not getting the recognition it deserves. There are a host of benefits to children learning another language from a very young age
12,168 Ceara Cleary
12,167 Frank McHugh
12,166 Conchur OMurchu Cork