Achainí | Petition #Gaeilge4All

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Joe McHugh, TD, to continue his support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

**Mo Shíniú**

**your signature**

12,172 signatures = 81% of goal
0
15,000

Roinn seo le do chairde | Share this with your friends

   

Sínithe is déanaí | Latest Signatures
12,172 Ciara Ní Shúilleabháin Is cuid dár gcultúr agus dár n-oidhreact í an Ghaelainn. I mo thuairim, tá sé tábhachtach Gaelainn a choiméad mar theanga beo, mar is teanga oifigiúil í don Aontas Eorpach! Tugann an t-ábhar deis do dhaoine óga an cultúr a bhlaiseadh. É sin ráite, caithfimid an Ghaelainn a spreagadh i measc na ndaoine óga.
12,171 Aoife Howe
12,170 Angela Uí Fhallúin
12,169 Yvonne Fleming The Irish language is at threat of becoming a dying language as it is not getting the recognition it deserves. There are a host of benefits to children learning another language from a very young age
12,168 Ceara Cleary
12,167 Frank McHugh
12,166 Conchur OMurchu Cork
12,165 Shóna Ní Bhriain
12,164 Caoimhín Ó’Buachalla
12,163 Rhisiart Hincks
12,162 Mícheál Ó Dochartaigh BA cheart go mbeadh dhá ábhar don AT - Gaeilge mar theanga labhartha do gach duine agus Litríocht na Gaeilge dóibh siúd a bheidh ag brath air ina gcuid oibre amach anseo - múinteoirí agus a leithéid.
12,161 Chelsea McClatchie Dublin
12,160 Karen Ní Bhreathnach
12,159 Máire Ní Chonaola
12,158 Shauna O Toole
12,157 Eileen De Sousa
12,156 rebecca carragher We need enticements in our everyday life to start speaking
12,155 Pádraig Ó'Cróinín Cork
12,154 Síofradh Geaney is teanga álainn é ach níl am dtuairim sin ag gach duine. Caithfimis an fhadhb seo a réiteach and an dteanga a chur chun cinn i slí difriúil.
12,153 Philip Gillic
12,152 Jake Ó Somacháin
12,151 Kate Ní Dhúlaoich Freastlaím are gaelcholáiste agus tá pháirt lárnach ag an ngaeilge I mo shaol.
12,150 katie dunne
12,149 Riona Fegan
12,148 Sinéad Ní Phronntaigh People fought and died just so we could have the privelage of being able to speak our national tongue freely. We are so lucky to have such a beautiful language,we should speak it with pride.
12,147 Eoin McCarthy Deering Tír gan teanga, tír gan anam (A country without a language, a country without a soul)
12,146 Kayleigh Ní Dhúlaing Is fear gaeigle bríste ná bearla clíste
12,145 danielle nic aoidh
12,144 Alice Gogarty The way Irish is taught in schools at the moment kills students' love for our language. I know many people who enjoy visiting the Gaeltacht immensely but still hate the subject with a passion. It's really sad to see that and something needs to change.
12,143 Ben Ó Choinneáin Is freagracht an rialtas é chun ár dteanga a dhéanamh inrochtana agus a chur fáil go duine at bith
12,142 Doire Ó Domhnaill The system of teaching Irish needs to be fixed. I could speak better French than Irish when I left school.
12,141 Aislinn Ní Neachtáin Níc Glasáin
12,140 Stiofan Dr Paor Dublin
12,139 Adam Cameron
12,138 Daithí Ó Maoileagáin D'foghlamaíos mo chuid Gaolainne sa mheanscoil agus thugas fé ndeara gur theanga bheo í agus is dóigh liom gur chorr go bhfuil an deis ceanna ag gach Duine sa tír seo
12,137 Brendan Curran
12,136 Enda Dowling
12,135 Damian Ryan Limerick
12,134 Neill Bursell Bandon
12,133 aaron moore ballymote
12,132 Francois Ribemont
12,131 Brigid McKenna-Moore Co. Derry
12,130 Katie Prendergast
12,129 Róisín Harty
12,128 Ailín Ó Duinín
12,127 Aislinn Ní Neachtáin
12,126 Edel Vaughan
12,125 Tomás Carroll Tír gan teanga Tír gan anam
12,124 Phil Lucas Huddersfield
12,123 Fionn Kelleher
12,122 Orla Ní Chorragáin
12,121 Pádraig Mac Brádaigh Ba chóir an Ghaeilge a bheith ina hábhar a bhaineann gach páiste sult aisti.
12,120 ruairí ó beachain
12,119 Conor McTeigue Is rud fíor fìor thabhactach an Gaelige a chomineád mar bhunabhár
12,118 Aindriú Ó Fearghail
12,117 Ryan Fleming I grew up speaking irish confidently at home. Then I got into secondary school and wanted to expand my irish level, but it seemed that the education system wasn't going to allow that
12,116 Ciara Ní Bheoláin
12,115 Áine McLaughlin
12,114 Mike Hyland Irish is part of our heritage. It needs to make a return. It is part of who we are
12,113 Rebecca McGlynn Belturbet
12,112 Ryan Stephenson Ná lig do bhás teanga 4000 bliain d'aois. Tá teanga ríthábhachtach don chultúr.
12,111 Ciara Judge
12,110 Oliwia Tworo
12,109 Hazel Ní Mathúna
12,108 Mary McCarthy
12,107 Catherine Kiely
12,106 Emily Gueho
12,105 Eoin Kenny I did very well in school always but always found languages difficult including Irish. We all know there are huge issues with how it's taught but this simply means that reform is needed, not abolition! We are Irish people and therefore not to learn the Irish language would be a tragedy.
12,104 Ciaran Lanigan
12,103 David Bowler It is unjust to have students go through this paper I am from the Gaeltacht yet I still experience great difficulty in trying to understand the question
12,102 Sam Cahill
12,101 Caoimhe Kennedy
12,100 Alice Nalaskowska
12,099 Sean McGrath
12,098 caragh munnelly
12,097 Darren Smith It’s too hard
12,096 Alexandra Cornea
12,095 Ryan Hayes
12,094 Caitríona Igoe
12,093 Izaac Green
12,092 Ethan Browne
12,091 Sherona Ní Dhomhnaill Caithfimid todchaí ár dteanga a shábháil do na glúinte atá fós le teacht
12,090 Jack Lyons Limerick
12,089 Martin Ryan As someone in the north which still doesn't have adequate protections and recognitions of our native language. The southern state needs to adequately introduce a more relatable and efficient method of teaching our national heritage for it to be effectively preserved and not resented.
12,088 Helen de Barry Díomách go bhfuil orainn mar phobal achainí a chur chuig an rialtas Chun ár dteanga dhúchais a chaomhnú. Ba choir doibh ar stair, ár ndúchas agus ár n-oidhreacht a bheith ar Barr an liosta. Go h-áirithe anois, le cursaí to Chile San AE. Léirigh sinn mar thír láidir, stairìúil, AONTAITHE. Chaomhnaígí ár dteanga, ÁR N-ANAM.s
12,087 Conor Byrne
12,086 Kathryn Long
12,085 Matt Moran Please improve Irish teaching, go raibh maith agat
12,084 Siún Fitzsimons Caithfimid rud éigin a dhéanamh faoin gcóras bristle.
12,083 Eibhlín Ní Laoidhigh 0852452766
12,082 Laura Walshe Nìl an páipéar seo ceart ná cothrom ó thaobh daltaí de. Tá an chuid is mó acu ag streachailt le buntuiscint na teanga. Tá an chaighdeán ar AL P shamplach ró árd, míréadúil agus míchothrom. Caithfidh tù rud éigin a dhéanamh faoi mar aire. Táim ag múineadh le 23 bliain agus mar sin tá taithí agam chun labhairt faoin ábhar seo. Táim sa rang gach lá ag déanamh mo dhícheall. Èist liom.
12,081 Niamh Kehoe Co. Wexford
12,080 Aisling Fanning
12,079 Abby Beale Teach Irish how German and French are, from first year onward!
12,078 Amy Mulligan
12,077 jodie nolan
12,076 Clare okane Maghera
12,075 Veronica Hart
12,074 Brídín Gallagher Beatha teanga í a labhairt. Coinnigh ár dteanga mar theanga náisiúnta!
12,073 Ciara Leane