Achainí | Petition #Gaeilge4All

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Joe McHugh, TD, to continue his support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

**Mo Shíniú**

**your signature**

11,553 signatures = 96% of goal
0
12,000

Roinn seo le do chairde | Share this with your friends

   

Sínithe is déanaí | Latest Signatures
11,553 Larry Higg Dublin
11,552 Er David
11,551 David McLoughlin Is maith liom gaeilge.
11,550 Alex Murphy
11,549 Callum Hurley
11,548 Kirsty Nic Mccormaic
11,547 Lauren kerr Belfast
11,546 Marion Coleman County Cork
11,545 Méabh Riordan
11,544 Mya Russell
11,543 Seán Ó Luasa
11,542 Hannah Coyle Twomey
11,541 Harry Ó faoláin Ba mhaith liom and teanga a bheith spreagadh níos mó
11,540 Sinead Ní Allúráin
11,539 Morgan Ní Cheallaigh
11,538 Mark Collison
11,537 Dan Gartland
11,536 Catherine Ryan
11,535 Flavia Santini
11,534 Síofra Pierse
11,533 Vera Templeton Belfast
11,532 Aisling Byrne We need to keep Gaeilge a part of our culture!
11,531 Neasa Ni Dhoibhilin Is brea liom gaelige
11,530 Kelly Coghlan Irish is our national language and is part of our culture and identity. We cannot be responsible for letting it die
11,529 Eimear Murnane Limerick
11,528 Áine Geddes
11,527 Micheal O Muimhneachain Tramore
11,526 Lorraine Ní Bhrádaigh
11,525 Olivia Reynolds Tír gan teanga, tír gan anam
11,524 Claire Bradshaw
11,523 Chris Judge
11,522 Sorcha De Bhailís Protect our indigenous language
11,521 Deirdre Gately
11,520 Angel Oneal
11,519 Louise Ní Cheallaigh
11,518 Stephanie Fahey
11,517 Eilis Mhic Phaidin Leitir Ceanainn
11,516 Margaret Fahey 0860767183
11,515 Séamus Ó Colmáin
11,514 Denise Kelly Keep our native language alive.
11,513 Donal Fathaigh
11,512 Fiona Ní Fathaigh
11,511 Kate O’Connor
11,510 Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin
11,509 Olive Haverty Haverty Tá sí tábhacht inár saol.
11,508 Sinead Walsh Please don't let one of the most important remaining connections to our history, heritage and cultural identity
11,507 Paul Kerr Is gá dúinn ar fad a bheith bródúil as ár dteanga agus í a chosaint
11,506 Peter Fitzpatrick
11,505 Caoimhe Ní Choncrá
11,504 Aoife Nic Mhathúna
11,503 Marina NíDhochartaigh Tír gan teanga, tír gan anam.
11,502 Marina Ní Dhochairtaigh
11,501 Jamie Noonan
11,500 Aoife McCárthaigh Up the Rebels!!
11,499 Lucy Skelton
11,498 Meabh Ní Bhriain Fuck the prods
11,497 Mairéad Holt
11,496 SINÉAD Kinsella
11,495 Robert Mjurray
11,494 Aoibhín Russell
11,493 Colm Ó Cuív Aontaím leis an bhfeachtas seo.
11,492 Aisling Murphy
11,491 Marc Sweeney Irish is finally thriving but the education system still fails to encourage our young. Irish must be retained as a core leaving cert subject, but the way we teach it must be modernised!
11,490 Seán Fahy
11,489 Pádraig Ó Ruanaí Ní féidir Gaeilge a mhúineadh do pháiste muna bhfuil Gaeilge ag an múinteóir Gaeilge.
11,488 Laura Reich cheers to an síneadh fada!
11,487 Síofra Nic Liam
11,486 Rory O’Hanlon
11,485 Tomás Ó Neachtain
11,484 Bobby Ring
11,483 Neil Owen Davis I'm fourth generation Irish in the United States
11,482 Nuria Cabaces
11,481 Brid Monaghan Edgeworthstown
11,480 Stephanie Redmond⁸ GAEILGE4ALL
11,479 Isobel Ní Shíochain Tír gan teanga, tír gan anam. A country without its language is a country without a soul - Pádraig Pearse
11,478 Gearóid Dardis
11,477 Lisa Egan
11,476 samantha morris wexford
11,475 Clodagh Ní Mháirtin
11,474 Heather Cronin It should be a core subject, it should be taught in schools but they’re should’ve be an exam
11,473 Anna Deeney Sin páistí dár gcultúr ach ní maith le na daltaí é a úsáid agus a staidéar
11,472 Adam Hilmi It should be non compulsory
11,471 Heather Mulcahy I think it should compulsory but changed the way it is taught
11,470 Rebekah Gaynor Irish needs to be changed
11,469 Hannah Hopkins It’s our native language. It should be taught and still taken seriously but not an exam
11,468 David Farrell
11,467 Aoife Quinn We should be taught how to talk in Irish rather than learning poems and stories ect.
11,466 Emily Mccann Core subject but change the way it is thought. Should be more oral and not learning off poems and story’s
11,465 Holly Karabegovic Should be taught but not an exam
11,464 Róisín Ní Mhulláin
11,463 Sadhbh Bhreathnach Cill Mhantáin
11,462 Cathal MacLiam Ta bron orm nach bfuil an Gaelige ar fail i n-aiteanna fe leit ina raibh an teanga le cloisteail cheanna fein , mar i nOifig an phoist agus eile.
11,461 Aisling Farrell
11,460 Féilim O'hAoláin Tháinig mé ó chlann a labhríonn Gaeilge, ó Gaeltacht ina bhfuil Gaeilge laofa álainn agus ó cathair ina bhfuil mar príomhcathair cúltúr an Euraip. Fós, feicim na deacaireachta in ár gcóras oideachas Gaeilge a mhúineadh fiú leis na buntáistí a bhí agam féin go pearsanta. Caithfidh muid ár dteanga a shábháil.
11,459 Bébhinn NicLiam
11,458 Toirdealbhach Ó Lionáird
11,457 Cathal Mac Dhaibhéid
11,456 Marie louise Bowe
11,455 Aisling Ní Laoire
11,454 Jack Cronin Wexford