Achainí | Petition #Gaeilge4All

Sínigh Ár nAchainí | Sign Our Petition

We are calling on the Minister for Education and Skills, Joe McHugh, TD, to continue his support for Irish as a core leaving certificate subject and to develop a comprehensive Policy for Irish in the Education System from Pre-School to Third Level within 6 months. A consultation process should be undertaken immediately to develop the policy and, as was done with the development of the Gaeltacht Education Policy, the consultation should include submissions from the public, public meetings, stakeholder meetings, etc.

Táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh, TD, seasamh go leanúnach leis an nGaeilge mar chroí-ábhar ardteiste agus Polasaí cuimsitheach don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an Tríú Leibhéal a fhorbairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir próiseas comhairliúcháin a chur ar bun láithreach bonn leis an bpolasaí a fhorbairt agus, ar nós a rinneadh le forbairt an Pholasaí Oideachais Gaeltachta, ba chóir go gcuirfí aighneachtaí ón bpobal, cruinnithe poiblí, cruinnithe le geallsealbhóirí agus eile san áireamh sa chomhairliúchán.

**Mo Shíniú**

**your signature**

12,123 signatures = 81% of goal
0
15,000

Roinn seo le do chairde | Share this with your friends

   

Sínithe is déanaí | Latest Signatures
12,123 Fionn Kelleher
12,122 Orla Ní Chorragáin
12,121 Pádraig Mac Brádaigh Ba chóir an Ghaeilge a bheith ina hábhar a bhaineann gach páiste sult aisti.
12,120 ruairí ó beachain
12,119 Conor McTeigue Is rud fíor fìor thabhactach an Gaelige a chomineád mar bhunabhár
12,118 Aindriú Ó Fearghail
12,117 Ryan Fleming I grew up speaking irish confidently at home. Then I got into secondary school and wanted to expand my irish level, but it seemed that the education system wasn't going to allow that
12,116 Ciara Ní Bheoláin
12,115 Áine McLaughlin
12,114 Mike Hyland Irish is part of our heritage. It needs to make a return. It is part of who we are
12,113 Rebecca McGlynn Belturbet
12,112 Ryan Stephenson Ná lig do bhás teanga 4000 bliain d'aois. Tá teanga ríthábhachtach don chultúr.
12,111 Ciara Judge
12,110 Oliwia Tworo
12,109 Hazel Ní Mathúna
12,108 Mary McCarthy
12,107 Catherine Kiely
12,106 Emily Gueho
12,105 Eoin Kenny I did very well in school always but always found languages difficult including Irish. We all know there are huge issues with how it's taught but this simply means that reform is needed, not abolition! We are Irish people and therefore not to learn the Irish language would be a tragedy.
12,104 Ciaran Lanigan
12,103 David Bowler It is unjust to have students go through this paper I am from the Gaeltacht yet I still experience great difficulty in trying to understand the question
12,102 Sam Cahill
12,101 Caoimhe Kennedy
12,100 Alice Nalaskowska
12,099 Sean McGrath
12,098 caragh munnelly
12,097 Darren Smith It’s too hard
12,096 Alexandra Cornea
12,095 Ryan Hayes
12,094 Caitríona Igoe
12,093 Izaac Green
12,092 Ethan Browne
12,091 Sherona Ní Dhomhnaill Caithfimid todchaí ár dteanga a shábháil do na glúinte atá fós le teacht
12,090 Jack Lyons Limerick
12,089 Martin Ryan As someone in the north which still doesn't have adequate protections and recognitions of our native language. The southern state needs to adequately introduce a more relatable and efficient method of teaching our national heritage for it to be effectively preserved and not resented.
12,088 Helen de Barry Díomách go bhfuil orainn mar phobal achainí a chur chuig an rialtas Chun ár dteanga dhúchais a chaomhnú. Ba choir doibh ar stair, ár ndúchas agus ár n-oidhreacht a bheith ar Barr an liosta. Go h-áirithe anois, le cursaí to Chile San AE. Léirigh sinn mar thír láidir, stairìúil, AONTAITHE. Chaomhnaígí ár dteanga, ÁR N-ANAM.s
12,087 Conor Byrne
12,086 Kathryn Long
12,085 Matt Moran Please improve Irish teaching, go raibh maith agat
12,084 Siún Fitzsimons Caithfimid rud éigin a dhéanamh faoin gcóras bristle.
12,083 Eibhlín Ní Laoidhigh 0852452766
12,082 Laura Walshe Nìl an páipéar seo ceart ná cothrom ó thaobh daltaí de. Tá an chuid is mó acu ag streachailt le buntuiscint na teanga. Tá an chaighdeán ar AL P shamplach ró árd, míréadúil agus míchothrom. Caithfidh tù rud éigin a dhéanamh faoi mar aire. Táim ag múineadh le 23 bliain agus mar sin tá taithí agam chun labhairt faoin ábhar seo. Táim sa rang gach lá ag déanamh mo dhícheall. Èist liom.
12,081 Niamh Kehoe Co. Wexford
12,080 Aisling Fanning
12,079 Abby Beale Teach Irish how German and French are, from first year onward!
12,078 Amy Mulligan
12,077 jodie nolan
12,076 Clare okane Maghera
12,075 Veronica Hart
12,074 Brídín Gallagher Beatha teanga í a labhairt. Coinnigh ár dteanga mar theanga náisiúnta!
12,073 Ciara Leane
12,072 Paula Leane
12,071 John Gormley
12,070 Breandán Ó hUallacháin
12,069 Tyrona Muire Lynn
12,068 Aishling R Tír gan teanga tír gan anam
12,067 Aoife Smith
12,066 Sinead Ní Mhurchú
12,065 Hannah Gail Alagano Irish is a dead language. If you wanna keep it alive then you make it important
12,064 Lorraine Ní Chathasaigh Coiméad Gaeilge mar ábhar tábhtach sa chóras oideachais chun í a chosaint don todhchaí. Is í Gaeilge croí don tír seo agus beimid caillte más í a tharraing amach as an chóras oideachais, agus ár saoil.
12,063 Joseph Jamison
12,062 Michelle Power Dublin
12,061 Jonathan Higgins
12,060 Jenny McCloskey
12,059 Jack Baxter
12,058 Eimear Ní Thuama
12,057 Rob Ó Rodáin
12,056 Edel Byrne
12,055 ASHLINg Tully Is fearr Gaeilge briste ná Béarla cliste!
12,054 Aaron Daly Tír gan teanga => tír gan anam
12,053 Niamh Daly Co. Dublin
12,052 Aisling Vaughan
12,051 Fintan Mallory
12,050 Karen Mhic Gearailt
12,049 Philip Dunleavy Coolock
12,048 Marisa Doyle Support fully our National language
12,047 emer toibin
12,046 Dawn Hqckett
12,045 Mairéad Ní Oistín
12,044 David McCallum Vancouver
12,043 Dax Bayard-Murray
12,042 Seán Ó Murchú
12,041 Eibhlís O connor
12,040 Aoileann Ní Mhurchú
12,039 Louise McCormac
12,038 Antain O'Broin Without our language, we are just one more group of Western clones.
12,037 Karen Walsh
12,036 Gemma Lynch
12,035 SADHBH WALSHE Woodside
12,034 Pól Ó Sniadhaigh Boyle
12,033 Sinéad Ní Ghabhláin
12,032 Paula Kelley An Ghaeilge, is linne í!
12,031 Josh Zuchowski
12,030 Johnathan Clayton
12,029 Conor Mohan
12,028 Mary Lou Dunworth
12,027 Caoimhín Ní Chonchúir
12,026 James Gillooly Tír gan teanga, tír gan anam.
12,025 Michael Graham Déan do dhícheall Joe.
12,024 Maureen McCarthy Gaeilge Abú!